Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Ontmoet onze dino's

Diplodocus

Ontdek meer over de diplodocus, de reusachtige dinosaurus met een heel lange nek. 

  • Lengte: 26 meter
  • Gewicht: 13.000 kilo
  • Voedsel: Planteneter
  • Leefgebied: Noord-Amerika
  • Status: Uitgestorven
  • Weetje: De diplodocus was geen goede ouder.

Leefgebied

Waar leefden diplodocussen?

Noord-Amerika was het leefgebied van de diplodocus. Deze planteneter leek heel zwaar, maar door onder andere holle ruimtes in de wervels was de dino juist best licht. Hoewel de nek heel lang was, kon het dier de kop niet ver boven de schouders uitsteken. De spieren in de slanke hals waren hier niet sterk genoeg voor. Wel had de diplodocus een sterk hart dat het bloed, ook tegen de zwaartekracht in, goed door de lange nek pompte.

Diplodocus

Voedsel

Wat aten diplodocussen?

De diplodocus had zestig voortanden. Hiermee ritste de dino met gemak bladeren van bomen en maalde de dino planten fijn, vooral varens at de dino graag. Diplodocussen hadden alleen voortanden, geen andere tanden of kiezen.

Weetje

Was diplodocus een goede ouder?

Diplodocussen konden niet zo goed voor hun jongen zorgen. Veel dino’s broedden op het ei en voedden hun jongen op. De diplodocus deed dat niet. Zij legde tientallen eieren tegelijkertijd in een kuil. Daarna keek zij er niet meer naar om.

Net als zeeschildpadden, legden diplodocussen meerdere eieren. Hoe groter de leg is, hoe groter de kans is dat er een aantal overleeft. Als een jong uit het ei kroop, moest het zichzelf in veiligheid brengen. De jonge dino had geen ouder die voor hem of haar zorgde en het beschermde. Het dinojong moest zelfstandig overleven. Maar al snel groeide de diplodocus op en was deze lange dino de roofdieren de baas.

Dinobos

Ontdek mij in het vernieuwde Dinobos! Maak een onvergetelijke tijdreis naar miljoenen jaren geleden en kom alles te weten over dinosaurussen en de tijd waarin zij leefden. Sta oog in oog met reusachtige dino’s, maar kijk uit voor de gevaren die toen op de loer lagen!