Tickets Korting
Tickets Korting
Ontmoet onze dieren

Neushoorn

Leer meer over de Indische neushoorn, die ook wel pantserneushoorn wordt genoemd.

  • Lengte: 3,5 meter
  • Gewicht: 2000 kilo
  • Leeftijd: Tot 45 jaar
  • Voedsel: Planteneter
  • Leefgebied: Moerassige gebieden en rivierdelta’s van Noord-India, Nepal en Bhutan
  • Status: Kwetsbaar
  • Weetje: Neushoorns kunnen wel 40 kilometer per uur rennen.

Leefgebied

Waar leven Indische neushoorn?

In de moerassige gebieden en rivierdelta’s van Noord-India, Nepal en Bhutan leeft de Indische neushoorn. In het wild zijn er nog maar 3.000 Indische neushoorns. In alle dierenparken van Europa wonen er nog geen honderd. Indische, Sumatraanse en Javaanse neushoorns hebben maar één hoorn. De andere neushoornsoorten, zoals de witte neushoorn, hebben er twee. De hoorn wordt ongeveer een halve meter lang en bestaat uit dezelfde stof als de nagels en haren van de mens. Er wordt op neushoorns gejaagd omdat de hoorn erg kostbaar is. Stropers krijgen voor een hoorn wel twee keer het gewicht in goud. De hoorn wordt gebruikt in de traditionele Aziatische geneeskunde, en in Noord-Jemen is het erg populair om dolkhouders van de hoorn te maken.

neushoorn

De afgelopen jaren is er veel gedaan om de Indische neushoorn te beschermen. In Assam’s Kaziranga National Park in India leefden er begin vorige eeuw nog maar vijftien van hen, nu zijn dit er ongeveer 2.500. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt een project om de Indische neushoorns naar meerdere nationale parken te verhuizen, zodat zij minder kwetsbaar worden. Bijna negentig procent van de Indische neushoorns woont namelijk in één gebied. Als daar iets gebeurt, zoals een overstroming, is dat een enorm risico. Om hun kansen te vergroten, is het daarom belangrijk dat deze dieren worden verspreid.

Voedsel

Wat eten Indische neushoorns?

Neushoorns zijn echte vegetariërs, op een dag eten zij tientallen kilo’s gras en soms wat takken. Wat de dikhuiden precies eten, hangt af van waar zij wonen. Aan de lippen van een neushoorn kun je zien wat hij eet. Zo heeft de witte neushoorn uit Afrika een brede boven- en onderlip om mee te grazen en de Afrikaanse zwarte neushoorn heeft puntige lippen om makkelijk takjes en bladeren te pakken. Indische neushoorns hebben een puntige bovenlip en een brede onderlip. Dit betekent dat zij kunnen grazen, maar ook takjes en bladeren kunnen plukken.

neushoorn

Ongeveer de helft van wat een neushoorn eet wordt niet verteerd en komt er in zijn geheel weer uit in de hopen poep. Dit is ongeveer 20 kilogram op een dag!

Liefde en Opvoeding

Hoe worden Indische neushoorns geboren?

Indische neushoorns zijn solitaire dieren. Dat betekent dat zij niet samen leven, maar alleen. De mannen hebben een eigen gebied. Zij leggen wel dertig tot veertig hopen poep op de grenzen van hun leefgebied, om de andere mannetjes te laten weten wie daar woont. Zij schoppen ook in hun eigen bergen poep om de geur goed te verspreiden. Alleen de eigenaar van de hoop mag erin schoppen.

Neushoorn

De vrouwtjes zwerven door de gebieden van verschillende mannen. Zij jagen elkaar niet altijd weg als er in hun gebied genoeg voedsel is. Dat is best bijzonder voor een dier dat solitair leeft. Een man kan aan de plas van een vrouwtje ruiken of zij vruchtbaar is. Als dat zo is, dan probeert een mannetje haar in zijn gebied te houden. Na een draagtijd van ruim zestien maanden wordt er één jong geboren. Een neushoornjong noem je een kalf, net als bij een koe. Pasgeboren jongen hebben nog geen hoorn. Die zou in de weg zitten bij de geboorte en tijdens het drinken. Na ongeveer vijf weken is er een duidelijke hoorn op de neus te zien. Een neushoornjong weegt bij de geboorte ongeveer zeventig kilo en drinkt één jaar bij de moeder. Al tien minuten na de geboorte kan het kalf stevig op de poten staan. Neushoorns zijn rond hun vierde jaar volwassen.

Weetje

Hoe voelt de gepantserde huid van de Indische neushoorn?

Het pantser van de Indische neushoorn lijkt erg stevig, maar de huid is heel gevoelig voor de sterke zon en voor insectenbeten. Om te voorkomen dat hun huid kapot gaat, nemen de neushoorns regelmatig een modderbad. Zij schuren ook vaak langs bomen om beestjes op hun huid kwijt te raken. Soms worden zij daarbij geholpen door vogels, die de insecten wel een lekker hapje vinden. De helpers zijn alleen niet altijd zachtjes en peuteren ook de beestjes uit hun neus of oren.

Waarom hebben neushoorns een hoorn?

Heb je nog een dierenvraag?

Stuur je vraag naar Carlijn! Zij gaat iedere twee weken samen met een dierverzorger op zoek naar antwoorden op allerlei dierenvragen. Ga je mee? Bekijk ons YouTube-kanaal!

Dierenvraag insturen

 

neushoorn

Bekijk meer dieren...!

Met slurf of zonder slurf. Kwispelend of brullend. Kakelbont of camouflage. Sommige dieren moet je gewoon met je eigen ogen zien.