Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Ontmoet onze dieren

Gier

Leer meer over de vale gier, een vliegende aaseter.

  • Lengte: 1 meter
  • Gewicht: 10 kilo
  • Leeftijd: Gemiddeld 35 jaar
  • Voedsel: Vleeseter
  • Leefgebied: Zuid-Europa, Midden-Oosten, China en het noorden van Afrika.
  • Status: Niet bedreigd
  • Weetje: Vale gieren kunnen een vleugelspanwijdte van 2,5 meter hebben.

Leefgebied

Waar leven vale gieren?

Deze gieren leven vooral in bergachtige gebieden zonder veel bomen. Je kunt ze tegenkomen in Zuid-Europa, maar ook in het gebied van het Midden-Oosten tot aan China en het noorden van Afrika.

gier

Vale gieren leven in grote groepen, die kolonies worden genoemd. Een kolonie kan uit wel 40 gieren bestaan. Vale gieren overnachten samen. Wanneer het warm genoeg is, gaan de aaseters op zoek naar voedsel. In de namiddag keren ze weer terug naar hun vaste rustplaats.

Het gaat niet goed met de Europese giersoort in Bulgarije. Verschillende soorten zijn er al bijna uitgestorven. In de jaren zeventig legden Bulgaarse boeren vergiftigde karkassen neer om beren en wolven te verjagen. Helaas aten de gieren de dode schapen op, waardoor de populatie snel achteruitging. Samen met natuurorganisatie Green Balkans zet het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund regelmatig gieren, die in DierenPark Amersfoort uit het ei zijn gekropen, uit in het wild. In 2012 en 2022 zijn er gieren in dit gebied geherintroduceerd.

Voedsel

Wat eten vale gieren?

Met hun enorme vleugels leggen vale gieren flinke afstanden af; zij vliegen ongeveer zeven uur per dag. Zij kunnen een snelheid van wel 70 kilometer per uur halen. Gieren zijn echte aaseters. Zij houden een gebied netjes door de dieren op te eten die zijn doodgegaan. Met hun supergoede ogen zoeken de gieren vanuit de lucht naar voedsel op de grond.

gier

Gieren zijn heel sterk, met hun scherpe snavel trekken zij zonder moeite een prooidier uit elkaar. In hun nek hebben de vale gieren zeer korte veren, zij lijken bijna helemaal kaal. Hierdoor kunnen deze vogels vlees uit het binnenste van karkassen eten en toch redelijk schoon blijven.

Liefde en Opvoeding

Hoe worden vale gieren geboren?

Vale gieren broeden op steile kliffen. Elk koppel maakt een nest van takken en groen. Vaak broeden ongeveer tien tot vijftien paartjes bij elkaar in de buurt, maar de nesten worden wel sterk verdedigd tegen de buren. In het nest worden één of twee eieren gelegd. Ongeveer zeven tot acht weken broeden de ouders op het nest.

gier jong

Zij voeden ook samen hun kuikens op. Als de kleintjes bijna vier maanden oud zijn, krijgen zij hun eerste vliegles. Jonge gieren kun je herkennen aan hun bruine kraag. Oudere vogels hebben een brede witte kraag.

Weetje

Hoe houden vogels hun snavel scherp?

Heb je nog een dierenvraag?

Stuur je vraag naar Carlijn! Zij gaat iedere twee weken samen met een dierverzorger op zoek naar antwoorden op allerlei dierenvragen. Ga je mee? Bekijk ons YouTube-kanaal!

Dierenvraag insturen

Bekijk meer dieren...!

Met slurf of zonder slurf. Kwispelend of brullend. Kakelbont of camouflage. Sommige dieren moet je gewoon met je eigen ogen zien.