< Ontmoet onze dieren

Boa constrictor

Je komt dit reptielensoort tegen in het Honderdduizend Dierenhuis. Onze boa’s krijgen maar één keer in de zes weken te eten, daar kunnen zij heel lang op teren. Zij krijgen dan verschillende soorten vlees en zij slikken de prooi in één keer door. Het duurt vervolgens vier tot zes dagen voordat de boa constrictor zijn prooi volledig heeft verteerd.

Boa constrictors worden ongeveer drie meter lang. De langste boa ooit was zelfs ruim vierenhalve meter! Soms denken mensen dat een boa giftig is, maar dat is niet zo. Wel gebruikt deze slangensoort een wurgtechniek om zijn prooi te vangen. Zelfs levenloze dieren worden door de boa’s nog een keer gewurgd. Boa’s wonen zowel op de grond als in de bomen, vaak in de buurt van water.

....
Park gesloten