Tickets Tot € 5,- korting
Tickets Tot € 5,- korting

Wildlife Fund voor de Grévy zebra

Het verzorgen van dieren heeft onze grootste prioriteit. Maar niet alleen voor de dieren in het park; ook het verzorgen van hun familieleden in het wild. Dit doen wij met het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. Er staan meer dan 26.000 diersoorten op de ‘rode lijst’ van bedreigde diersoorten op aarde. Het Fund zet zich in om deze dieren en hun leefomgeving te beschermen. Zo steunt het Wildlife Fund een project voor Grévy zebra’s in Kenia. In deze blog vertelt Elise je alles over het zebraproject van het Marwell Wildlife.

Elise van Schaik is projectmedewerker bij het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund. Zij houdt zich bezig met dier- en natuurbeschermingsprojecten in en buiten Nederland. Zo onderhoudt zij ook contact met de organisatie Marwell Wildlife dat zich inzet voor de Grévy zebra’s in het wild.

Zeer bedreigd

Het aantal Grévy zebra’s dat in het wild voorkomt, is de vorige eeuw gehalveerd. De zebrasoort komt nu nog voor in Zuid-Ethiopië, Kenia en Somalië en is zeer bedreigd. Dit komt vooral door droogte en gebrek aan drinkplaatsen. Daarom ondersteunt het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund een project van Marwell Wildlife. Deze organisatie houdt met hulp van scouts in de gaten hoe het met de zebrapopulatie gaat.

Een groep zebra’s in Kenia – Marwell

Belangrijk werk

Het werk van deze organisatie bestaat onder andere uit het onderhouden van een netwerk van camera’s waarmee in de gaten wordt gehouden hoe het met de zebra’s gaat. Ook houdende scouts patrouilles waarbij zij op hun telefoon bijhouden welke dieren zij tegenkomen.

Beelden van een van de camera’s – Marwell

Met het verzamelen van deze informatie wordt geïnventariseerd hoeveel dieren er nog aanwezig zijn en welk gedrag de zebra’s vertonen. Bijvoorbeeld: hoeveel grazen de hoefdieren en hoeveel bewegen zij zich tussen de verschillende waterbronnen. Als de organisatie ziet dat het minder goed met een kudde gaat, omdat zij bijvoorbeeld vermageren, dan zet het Marwell Wildlife acties op om de dieren bij te voeren.

De mobiele app waarin de scouts bijhouden welke dieren zij tegenkomen. – Marwell

Op de camerabeelden, maar ook tijdens patrouilles, houden de scouts niet alleen de zebra’s in de gaten, maar noteren zij ook alle andere wilde dieren die zij tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan olifanten, giraffes en leeuwen. Ook letten de scouts erop of er stropers aan het werk zijn en of er dieren gewond raken. Als dat zo is, maken zij hier melding van, zodat er ingegrepen kan worden door een dierenarts. Ondanks de coronapandemie kunnen de scouts toch gewoon aan het werk blijven. Zij werken namelijk in tweetallen en kunnen bij hun werk voldoende afstand houden.

Camerabeeld van een vrouwengroep zebra’s – Marwell

Watertekort

In het oorspronkelijk leefgebied van de zebra’s is het erg droog. Drinkplaatsen zijn dus erg belangrijk voor de zebra’s. Van deze verkoelingsplekken wordt ook gebruikgemaakt door veehouders met hun koeien en geiten, waardoor er minder voor de Grévy’s overblijft.

Groep zebra’s – Marwell

Daarom geeft de Marvel Wildlife voorlichting aan de lokale bevolking over natuurbehoud en om uitleggen waarom het zo belangrijk is de drinkplaatsen zoveel mogelijk met rust te laten voor de zebra’s. De organisatie hoopt dat de lokale bevolking op deze manier meer begrip voor de dieren krijgt en dat mensen zich meer betrokken voelen bij het beschermen van de zebra’s.

Zebrahengst – Marwell

Jij kan ook helpen!

Dankzij de gift van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund konden het afgelopen jaar de salarissen van vijftien scouts voor zes maanden worden betaald. Vind je het ook belangrijk dat bedreigde dieren worden beschermd? Neem dan een kijkje op de volledig vernieuwde website van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund en ontdek wat jij kan doen!