Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting
Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting

DierenPark Amersfoort bereidt leeuwen voor op verhuizing

DierenPark Amersfoort maakt zich klaar voor de verhuizing van twee jonge leeuwinnen naar een dierentuin in Hongarije. Om dit proces in goede banen te leiden, worden de zusjes Zuna en Sifra regelmatig getraind, zodat zij bekend zijn met de transportboxen. Dit zijn ruime kisten waar de leeuwinnen in vervoerd zullen worden.

“Het is goed om leeuwen te trainen. Dit doen wij om een zo’n hoog mogelijk welzijn te creëren”, legt Peter Giljam, Coördinator Diertrainingen, uit. “Om onder andere een gezonde populatie in stand te houden, krijgen dierentuinen vaak te maken met transporten. Het is goed om de dieren hierop voor te bereiden.”

Een training is een langdurig proces waarbij het dier langzaam kennismaakt met het doel. Dit gaat heel geleidelijk. Ter voorbereiding op de verhuizing hebben de leeuwinnen al een aantal keer kennisgemaakt met de transportboxen. Door middel van een beloningssysteem volgen Zuna en Sifra de trainers naar de boxen. Dit gebeurt geheel vrijwillig. Vervolgens trekken de trainers de schuiven open die de toegang naar de transportboxen opent. Op het moment dat de trainer aan de andere kant van de boxen staat, en hen roept, lopen de leeuwinnen de boxen in en gaan liggen. “Leeuwen zijn nieuwsgierig van aard, zo ook Zuna en Sifra. Het duurde ongeveer tien minuten voordat een van hen in de ruime box zat. Zij hebben ook al samen in een box gezeten. Het ziet er dan ook naar uit dat de verhuizing vlekkeloos zal verlopen”, voorspelt Peter.

Door middel van een beloningssysteem volgen Zuna en Sifra de trainers naar de boxen. Dit gebeurt geheel vrijwillig

DierenPark Amersfoort traint de dieren onder andere om hun gezondheid te meten, om hen voor te bereiden op transport of om medische handelingen te kunnen verrichten. Een training kan een alternatief zijn voor verdoving. Verdoving kan namelijk zorgen voor stress of lichamelijke ongemakken. Tijdens het trainen van de dieren zullen de verzorger en het dier zich nooit in dezelfde ruimte begeven. Wij noemen dit ‘protected contact’. “Als wij de leeuwen trainen, is er altijd een hek dat ons van elkaar scheidt. Dieren worden op vrijwillige basis getraind, waarbij zij worden beloond wanneer zij hetgeen doen wat van hen gevraagd wordt. Als het dier geen zin heeft in een training, dan kan het gewoon weglopen en afstand nemen. Dan hebben wij pech. Dierenwelzijn staat voorop.”

De zusjes Zuna en Sifra zijn geboren op 3 november 2020. Zij zijn inmiddels oud genoeg om hun familie te verlaten. De leeuwinnen verhuizen zodat zij in een ander park voor nageslacht kunnen zorgen. Dit is goed voor de bloedlijnen binnen Afrikaanse leeuwen in dierenparken. Ook biedt dit kansen om de huidige leeuwengroep weer uit te breiden en de leeuwen Zaila en Sabi weer jongen te laten krijgen. Voor leeuwen is het, net als bij andere diersoorten, belangrijk om jongen te krijgen. Het krijgen van jongen stimuleert het natuurlijk gedrag van de groep.

De zusjes Zuna en Sifra zijn geboren op 3 november 2020

Leeuwen in het wild hebben een kwetsbare status. In sommige delen van Afrika raakt de lokale bevolking in conflict met de roofdieren. De leeuw vormt een bedreiging voor het vee, waardoor boeren de leeuwen doden uit wraak. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt verschillende projecten die dit tegengaan. Veehouders worden aangeleerd hoe zij zich kunnen beschermen tegen de roofdieren, zonder de leeuwen geweld aan te doen. In DierenPark Amersfoort blijft Peter de leeuwinnen trainen om hen klaar te maken voor transport. De exacte datum van de verhuizing staat nog niet vast, maar de leeuwinnen zullen rond de zomer vertrekken. Tot die tijd kunnen bezoekers Zuna en Sifra bewonderen in DierenPark Amersfoort.