Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting

Meehelpen aan onderzoek voor bedreigde eikelmuis

DierenPark Amersfoort Wildlife Fund helpt de Zoogdiervereniging met een zenderonderzoek naar de eikelmuis en zijn leefomgeving. Onderzoekers hopen hiermee goed beeld te krijgen hoe de knaagdieren hun leefgebied gebruiken en hoe dit vervolgens het best ingericht kan worden. “Zestig jaar geleden leefden er nog zo’n tweeduizend eikelmuizen in Nederland. Nu zijn dit er nog maar honderdvijftig”, vertelt educator Carlijn Speksnijder. Waarom de populatie drastisch is afgenomen, is niet bekend. “Wij vinden het heel belangrijk dat de eikelmuis in Nederland blijft en dat de populatie toeneemt, dus steunen wij graag dit onderzoek.”

Samen met GaiaZOO en Artis steunt DierenPark Amersfoort dit onderzoek waarin twintig eikelmuizen worden gezenderd. “Er is nog weinig kennis over de ideale leefomstandigheden van het knaagdier. Daarom hopen wij te achterhalen waar de dieren rusten, in welke struiken zij hun voedsel vinden, wat de omvang is van hun leefgebied en wat hun favoriete schuilplaatsen zijn”, licht Carlijn toe. Met deze informatie willen de onderzoekers het natuurlijke leefgebied te verbeteren, zodat de populatie kan groeien.

Eikelmuis

Het knaagdiersoort leeft verscholen in dichte struiken van hellingbossen in Zuid-Limburg. De grote hoeveelheid insecten die er leeft en de zonnige hellingen creëren de ideale omstandigheden voor de eikelmuis. Het diersoort staat op de ‘Rode Lijst Zoogdieren’ en hoort in de categorie ‘ernstig bedreigd’. Het jaar 2022 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Eikelmuis’ Dit jaar worden er daarom allerlei publieksactiviteiten georganiseerd om het dier betere bescherming te geven. “Ook in DierenPark Amersfoort besteden wij extra aandacht aan dit bijzondere dier. “Het zorgdragen voor zowel de natuur ver weg als heel dichtbij, in Nederland, is heel belangrijk. Wij laten daarom ook graag de schoonheid van onze eigen natuur zien in ons park. Het Woud is een themagebied in DierenPark Amersfoort dat volledig in het teken staat van de Nederlandse cultuur, weet Carlijn. “Hier kunnen bezoekers de eikelmuis vinden. Ook roepen wij bezoekers op om een steentje bij te dragen aan het onderzoek naar de eikelmuis.” Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft bakken in het park staan waar petflessen ingeleverd kunnen worden. Het statiegeld wordt gebruikt voor het onderzoek naar de eikelmuis.

Jaar van de Eikelmuis