Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting

Gierenkuiken succesvol geadopteerd

In DierenPark Amersfoort heeft een koppel vale gieren een Rüppells gierenkuiken geadopteerd. “Het gaat heel goed met het jong. De adoptieouders nemen de verzorgende rol perfect op zich”, vertelt hoofd-dierverzorger Willem Verdonck. De biologische ouders van het gierenjong leven in Vogelpark Avifauna. Diergaarde Blijdorp, coördinator van het soortbehoudsprogramma van de gier, nam meerdere eieren over van de collega-dierentuin. Het gierenkoppel in DierenPark Amersfoort heeft eerst gebroed op een nep-ei, waarna de dierverzorgers het ei omwisselden voor het kuiken. “Het jong werd meteen vanaf de kennismaking gevoed door de adoptieouders en groeit hard”, vertelt Willem. “Wij zijn erg blij dat wij, in samenwerking met andere parken, kunnen bijdragen aan een gezonde reservepopulatie van de bedreigde gierensoort.”

“De eerste dagen waren spannend. We waren benieuwd hoe de adoptieouders op het jong reageerden. Gelukkig bekommert het koppel zich vanaf het eerste moment over het kuiken. Wij vinden het mooi om te zien dat dit in de dierenwereld mogelijk is”, vertelt Willem. Diergaarde Blijdorp werkt samen met Beekse Bergen, Vogelpark Avifauna en DierenPark Amersfoort om een gezonde reservepopulatie in stand te houden. Elk seizoen brengen gieren één jong groot. Regelmatig gaat een gelegd ei verloren of blijkt het ei onbevrucht. Het Rotterdamse dierenpark maakt gebruik van dit natuurlijke fenomeen. Diergaarde Blijdorp nam meerdere bevruchte eieren over van Vogelpark Avifauna en legde deze eieren in een broedmachine. In het vogelpark legden de gierenkoppels vervolgens een nieuw ei. Het kuiken dat in de broedmachine uit het ei kruipt, wordt teruggebracht naar de ouders. Op hetzelfde moment wordt het tweede ei uit het nest gehaald en in de broedmachine gelegd. Voor dit tweede kuiken worden pleegouders gezocht. DierenPark Amersfoort is een van de Nederlandse parken die een gezond jong mag opvangen en grootbrengen.

In DierenPark Amersfoort leeft een koppel vale gieren dat na een verkeersongeval in het dierenpark is beland. Dit koppel heeft, sinds de komst in het dierenpark, nooit eerder een jong grootgebracht. Een eerder gelegd ei bleek onbevrucht. Het geadopteerde jong is een Rüppells gier, een andere gierensoort. “Er is gekeken naar het gedrag en de wijze van opvoeden om te beoordelen of vale gieren een andere gierensoort groot kunnen brengen. En dat kan. De opvoeding komt grotendeels overeen. Ook qua uiterlijk zijn beide soorten lastig te onderscheiden. De gieren merken het verschil niet op”, legt Willem uit. DierenPark Amersfoort is erg blij dat haar gieren op deze manier bijdragen aan de instandhouding van een andere gierensoort. Rüppells gieren worden in de natuur ernstig bedreigd en ook de voortplanting in dierenparken verloopt moeizaam. Willem: “In het wild zijn vergiftigde karkassen de grootste bedreiging voor de aaseters. Gelukkig wordt de instandhouding van de gieren bewaakt door de samenwerking tussen de Nederlandse en Europese dierentuinen.” Bezoekers kunnen het gierenkuiken en de adoptieouders ontmoeten in DierenPark Amersfoort.