Tickets Tot € 9,50 korting
Tickets Tot € 9,50 korting

Gieren vliegen uit

DierenPark Amersfoort heeft twee jonge, vale gieren uitgezet in het wild. Dit gebeurde in het Bulgaarse Balkangebied. Samen met natuurorganisatie Green Balkans zijn de vogels ‘getraind’ om op eigen kracht te overleven in de natuur. In deze blog lees je hoe de vogels werden voorbereid om de wijde wereld in te vliegen én ontdek je hoe het nu met de twee gieren gaat.

Simeon Marin werkt voor Green Balkans. Samen met zijn collega’s bereidt hij de gieren voor op hun vertrek in de natuur.

Red de Europese gier

De vale gier is een Europese giersoort, maar in het wild is de populatie in het Balkangebied sterk achteruitgegaan. Bulgaarse boeren legden in de jaren zeventig vergiftigde karkassen neer om beren en wolven te verjagen. Dit trof ook de gieren. Gieren zijn aaseters, dus zij kregen het gif ook binnen en stierven. Daarnaast zijn stroperijen, voedseltekorten, windmolens en hoogspanningskabels oorzaken waardoor er weinig gieren in het gebied leven.

Gieren uitgezet in het wild (3)
Bulgaarse boeren legden in de jaren zeventig vergiftigde karkassen neer om beren en wolven te verjagen. Dit trof ook de gieren.

Om de populatie gieren weer te laten toenemen, werken verschillende natuurorganisaties aan het herintroduceren van verschillende giersoorten. Green Balkans is een van deze natuurorganisaties die gieren traint om te overleven in de natuur. En met succes. DierenPark Amersfoort Wildlife Fund schonk in 2012 gieren aan de organisatie en nu, in 2022, zijn er weer twee ‘Amersfoortse’ gieren met succes uitgezet. Omdat deze twee gieren slechts een jaar oud zijn, zijn zij in staat om ‘makkelijk’ nieuwe vaardigheden aan te leren, zodat zij kunnen uitvliegen.

Voorjaar 2021 - Een van de gierenkuikens
Voorjaar 2021 – Eén van de gierenkuikens die in 2022 is uitgezet in het wild

Maar voordat zij uitvlogen, zijn de gieren in quarantaine gegaan. Zij verbleven in het Wildlife Rehabilitation and Breeding Centre in Stara Zagora, in Bulgarije. Daarna verhuisden zij naar een aanpassingsvolière in Sinite Kamani National Park waar zij konden wennen aan de leefomgeving en hun soortgenoten en kregen zij een wingtag en een zender om. Toen het voorjaar werd en weersomstandigheden gunstig waren, werden de vogels op deze locatie vrijgelaten.  

Een hoop om te leren

De dierverzorgers in DierenPark Amersfoort stimuleren het natuurlijke gedrag van de vogels zoveel mogelijk. De aaseters krijgen complete karkassen gevoerd en er wordt voerverrijking toegepast. Zo gaan de gieren in het verblijf zelf ‘op zoek’ naar hun voedsel. Toch is het leven in het wild anders. In de natuur is hun leefgebied groter en zijn zij meer op zichzelf aangewezen. Dit betekent dat zij moesten leren hoe zij zich in de natuur moeten redden. Daarom kregen de gieren in Bulgarije een aangepaste training om goed voorbereid de wijde wereld in te trekken.

De roofvogels moesten nieuwe vaardigheden aanleren. Dit deden zij door onder andere hun soortgenoten in het wild te observeren. Voor de volière was een voederplaats gecreëerd waar eerder vrijgelaten gieren regelmatig komen om te eten. De jonge gieren kopieerden het gedrag van hun soortgenoten buiten de volière.

De jonge gieren kopieerden het gedrag van hun soortgenoten buiten de volière.

Een succesverhaal

Over een paar jaar zijn deze twee jonge gieren geslachtsrijp en gaan zij op zoek naar een partner, net zoals gier Parvolet deed. Hij kroop in 2014 uit het ei en werd in dezelfde volière ondergebracht als deze twee jonge gieren. In 2019 is hij vrijgelaten en de inmiddels volwassen Parvolet heeft een partner gevonden. Met zijn gezin leeft de roofvogel in Kotlenska Mountain. Dit succesverhaal is een van de redenen dat aantoont dat deze manier van trainen effectief is. 

Zenders

Wij houden de roofvogels goed in de gaten om te weten hoe het met de dieren gaat. DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft ons twee zenders gedoneerd waar wij erg blij mee zijn. Aan de hand van de zenders met gps-tracking kunnen wij zien waar de vogels heenvliegen om voedsel te zoeken en een partner te vinden. Ook geeft het ons informatie waar zij rusten, waar hun nest verborgen zit en hoe gezond zij zijn.

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft daarnaast twee zenders gedoneerd die de vogels nauwlettend in de gaten zullen houden
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft ons twee zenders gedoneerd waar wij erg blij mee zijn.

Daarnaast kunnen de zenders nog iets bijzonders. Zij geven ons informatie over eventuele problemen. Wanneer een gier een vergiftigd karkas eet, wordt dit ook doorgegeven via de zender. Op deze manier kunnen wij maatregelen nemen om meer zieke gieren te voorkomen.

Naast de zenders dragen de gieren wingtags, waar hun initialen op afgebeeld zijn. Een van de twee gieren is te herkennen aan de letters KK en de ander wordt als OO herkend. Deze labels zitten vast aan de veren, zodat de vogels er zelf geen last van hebben. Met deze wingtags kunnen wij de gieren van elkaar onderscheiden en vanaf grote afstand herkennen.

Naast de zenders dragen de gieren wingtags, waar hun initialen op afgebeeld zijn.
Een van de twee gieren is te herkennen aan de letters KK en de ander wordt als OO herkend.

Hoe is het nu met…

Een week na de vrijlating gaven wij de eerste update over de gieren aan DierenPark Amersfoort. Beide vogels redden zich goed en hebben al karkassen gevonden waarvan zij hebben gegeten. Ook zien wij waar de roofvogels heen vliegen. Beide gieren zijn na hun vrijlating een andere kant opgevlogen. OO heeft al snel wilde gieren gevonden en is aangesloten bij deze groep. KK vliegt nog in de buurt van de volière waar hij uitvloog. Wellicht vliegt hij daar rond, omdat hij wacht op zijn partner die nog in de volière verblijft.

OO heeft al snel wilde gieren gevonden en is aangesloten bij deze groep.
KK vliegt nog in de buurt van de volière waar hij uitvloog. Wellicht vliegt hij daar rond, omdat hij wacht op zijn partner die nog in de volière verblijft.

Wij blijven de gieren volgen. Dit jaar zijn er weer twee gieren uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. Hopelijk kunnen wij deze gieren ook voorbereiden om in het wild uit te vliegen.