Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting

DierenPark Amersfoort en Green Balkans zetten gieren uit in het wild

DierenPark Amersfoort zet twee vale gieren uit in het Bulgaarse Balkangebied. Samen met natuurorganisatie Green Balkans zet ons Wildlife Fund twee gieren, die het afgelopen jaar uit het ei zijn gekropen, uit in het wild. Voor zij daadwerkelijk hun nieuwe leefomgeving invliegen, zijn de gieren eerst naar een tijdelijke Bulgaarse opvanglocatie gebracht. Daar worden zij voorbereid om fit en gezond de wijde wereld te ontdekken. In deze blog geven wij je een update over hoe het nu met de twee gieren gaat.

Elena Lova Green Balkans

Elena Lova zet zich in voor de organisatie Green Balkans-organisatie die uiteindelijk écht de gieren in het wild gaat uitzetten.

Green Balkans

Green Balkans is een van de eerste publieke organisaties die zich is gaan inzetten voor de bescherming van zeldzame soorten en leefgebieden in Bulgarije. De organisatie is in 1988 opgericht door een groep studenten, als reactie op het vergiftigen van de natuur door het gebruik van ernstig vervuilende stoffen. In de loop der jaren heeft Green Balkans erkenning gekregen van internationale en nationale instellingen en autoriteiten en worden wij gezien als een volwaardige samenwerkingspartner, waar honderden vrijwilligers en experts actief zijn. De afgelopen jaren hebben we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het natuurlijke erfgoed van Bulgarije. We zetten ons in voor de Bulgaarse flora en fauna, onder andere door het geven van voorlichting aan de Bulgaarse bevolking over hoe ook zij de natuur kunnen helpen.

Eén van de jonge gieren die wordt uitgezet.

Herintroductie

Van oorsprong leefde de vale gier in grote aantallen in de Balkan, maar in de jaren tachtig was hier nog maar sprake van een of twee actieve nesten van deze soort. De vale gier stond op het punt van uitsterven. Dat kwam onder andere door vergiftigde karkassen die door Bulgaarse boeren werden neergelegd om beren en wolven te verjagen, windmolens en hoogspanningskabels waar de gieren tegenaan vliegen, maar ook stroperij en gebrek aan voedsel. De vale gier was niet de enige gierensoort waar het slecht mee ging. Ook de de monniksgier, lammergier en Egyptische gier waren al uit het gebied verdwenen. Na dertig jaar toewijding van verschillende natuurorganisaties en -liefhebbers zijn verschillende giersoorten inmiddels geherintroduceerd en gaat het weer een stuk beter met de gieren in de Balkan, zo ook met de vale gier.

Soortbehoudprogramma

In 1991 is Green Balkans gestart met het soortbehoudprogramma voor de vale gier. Inmiddels zijn er al meer dan 360 vale gieren vrijgelaten in de natuur. Door samen te werken en met behulp van fondsen hebben wij ervoor gezorgd dat in de Balkan er nu acht tot negen gierenkolonies zijn gevestigd, de totale herintroductiepopulatie op 45 tot vijftig broedparen staat en meer dan 26 kuikens per jaar uitvliegen.

De gieren uit DierenPark Amersfoort

Het is daarom heel fijn dat er binnenkort ook twee vale gieren uit DierenPark Amersfoort in het wild worden uitgezet. De roofvolgels zaten tijdelijk in ons ‘Wildlife and Rescue Breeding Centre’. Na een maand zijn de vogels naar een aanpassingsvolière gegaan in natuurpark ‘Sinite kamani’ (‘de blauwe stenen’). Daar wordt hun conditie gemonitord, wennen de vogels aan hun soortgenoten en worden de gieren gemerkt met kleurringen, ‘wingtags’ (een herkeningsplaatje voor de vleugels) en voorzien van de gedoneerde zenders van DierenPark Amersfoort. Zo kunnen wij straks voortdurend in de gaten houden hoe het met de roofvogels, gaat. In het voorjaar, als de temperatuur optimaal is, vliegen de gieren dan toch écht de wijde wereld in.

De gieren zijn nu aangekomen in natuurpark ‘Sinite kamani’. Daar wordt hun conditie gemonitord, wennen de vogels aan hun soortgenoten en worden de gieren gemerkt met kleurringen, ‘wingtags’ (een herkeningsplaatje voor de vleugels).

Monitoren

De gegevens die met deze zenders worden verzameld, zijn uiterst belangrijk. Niet alleen voor het volgen van de vogels, maar ook voor het functioneren van het zogenaamde ‘early warning-vergiftigingssysteem’. Slachtoffers van vergiftiging kunnen op deze manier spoedig worden opgespoord, om zo verdere vergiftiging van andere vogels te voorkomen. Ook wordt met de gegevens kennis vergaard over andere bedreigingen, zoals hoogspanningslijnen (elektrocutie) en stroperij.  

DierenPark Amersfoort zal iedereen op de hoogte houden over de volgende stappen in de herintroductie en uitzetting van de vogels. De bezoeker kan de vale gier ook blijven ontmoeten in ons park. Er worden namelijk alleen jonge vogels uitgezet, omdat zij zich nog makkelijk kunnen aanpassen aan een wild bestaan. Daarnaast zijn er ook gieren nodig voor kweek om de soort in stand te houden. Je ontdekt de vale gier in Snavelrijk, de grote openluchtvolière van DierenPark Amersfoort.

Droom

Ons ultieme doel is om de natuurlijke omstandigheden in de Balkan zo te verbeteren dat de lammergier, het nationale symbool van Bulgarije, ook weer kan worden geherintroduceerd in het gebied. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we dat ooit nog kunnen realiseren.