Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting
Tickets ZomerDeal: tot € 7,- korting

Geadopteerd gierenkuiken krijgt eerste vliegles

Het geadopteerde Rüppells gierenkuiken heeft zijn eerste vliegles gehad. Het mannetje is vijf maanden oud en slaat zijn vleugels uit. Het kuiken is zorgzaam opgevoed vanaf het moment dat hij uit het ei kroop. “De adoptieouders, een koppel vale gieren, hebben vanaf het begin een verzorgende rol op zich genomen”, vertelt dierverzorger Marc Belt. “Zij hebben het zo goed gedaan, dat het jong is uitgegroeid tot een zelfstandige gier.”

Het jong eet goed, maar kan vanaf nu zijn eigen voedsel zoeken. Het kuiken zat vijf maanden lang in het nest dat hoog boven de grond gelegen was. “Hij werd al die tijd gevoerd door de ouders, maar kan nu zelfstandig naar het aas vliegen en zijn eerste hapjes ervan nemen”, schetst Marc. Dit betekent dat het jong niet langer afhankelijk is van zijn adoptieouders.

Het succesverhaal van deze adoptie begint in Vogelpark Avifauna. Diergaarde Blijdorp, die de gierenpopulatie coördineert, werkt samen met andere parken, waaronder DierenPark Amersfoort, om de gierenpopulatie gezond te houden. Gezien het feit dat gieren elk seizoen één jong grootbrengen en sommige eieren verloren gaan of onbevrucht zijn, heeft Blijdorp bevruchte eieren van Avifauna overgenomen en in broedmachines geplaatst. Kuikens uit deze machines worden bij de biologische ouders of bij pleegouders, zoals in Amersfoort, geplaatst. Het is bijzonder dat het Amersfoortse gierenkoppel, dat nooit eerder jongen heeft grootgebracht, nu bijdraagt aan de instandhouding van een bedreigde soort. Bezoekers kunnen het kuiken en zijn adoptieouders bewonderen in DierenPark Amersfoort.