Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting
Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting

Resultaten huisdierenpoepactie van ACTA en DierenPark Amersfoort bekend

De eerste resultaten van het enzymonderzoek, uitgevoerd door ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in samenwerking met DierenPark Amersfoort, zijn bekend. Het onderzoek richt zich op de enzymactiviteit in de uitwerpselen van zowel huisdieren als dieren die leven in DierenPark Amersfoort.

Nog niet eerder is er een soortgelijk onderzoek gedaan. Wendy Kaman, medisch bioloog en onderzoeker bij ACTA, licht toe: “We hebben grote verschillen waargenomen als we kijken naar de enzymactiviteit van carnivoren (vleeseters) en herbivoren (planteneters). Deze resultaten geven ons nieuwe inzichten in de voedselverwerking van dieren. Uiteindelijk hopen we met deze inzichten ook het welzijn van de mens te verbeteren.” De huisdierenpoepactie was uitermate succesvol. Er zijn honderden dierendrollen ingeleverd door huisdiereigenaren uit heel Nederland.

De onderzoekers hebben de ontlasting van 21 diersoorten met elkaar vergeleken. Onder andere de drollen van de kat, hond, rat, tijger, otter en zebra zijn hierin verwerkt. Ook de uitwerpselen van reptielen en amfibieën werden onder de loep genomen. “Onze bevindingen tonen aan dat er tot tien verschillende enzymen in dierlijke uitwerpselen kunnen voorkomen, afhankelijk van de diersoort”, legt Wendy uit. Deze enzymen zijn essentieel voor het afbreken van voedingsstoffen en variëren sterk tussen verschillende diersoorten. Zo hebben carnivoren (vleeseters) en piscivoren (viseters) een hoge enzymactiviteit in hun ontlasting, wat zeer waarschijnlijk nodig is voor een efficiënte vertering van vlees en vis. Dit is terug te zien in ontlasting van zowel de huisdieren (kat, hond, fret) als van de dieren in DierenPark Amersfoort (tijger, otter, stokstaartje). “Dit is logisch; vlees en vis bevatten meer verschillende eiwitten dan planten”, licht Wendy toe. “Daarom zijn er meer ‘scharen’ nodig om deze eiwitten te verteren.” Daarentegen tonen planteneters (konijn, zebra, giraffe, wandelende tak) een lagere enzymactiviteit.

De eerste resultaten van het enzymonderzoek, uitgevoerd door ACTA in samenwerking met DierenPark Amersfoort, zijn bekend

ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, benaderde DierenPark Amersfoort dit voorjaar naar aanleiding van het jaarlijkse evenement Poep & ZOO. Beide organisaties sloegen de handen ineen en gaven huisdierbezitters de mogelijkheid om bij te dragen aan het onderzoek. Afgelopen meivakantie werden er massaal huisdierendrollen bij de Gastenservice van DierenPark Amersfoort ingeleverd. Wendy: “Deze betrokkenheid heeft ons enorm geholpen. Door huisdierendrollen te vergelijken met de uitwerpselen die in dierverblijven liggen, hebben we een goede eerste stap gezet. We hebben kunnen achterhalen hoe voedsel wordt verteerd en welke rol enzymen erin spelen.” De volgende fase richt zich onder andere op het vergroten van de onderzoeksgroep. “We zullen opnieuw gezonde ontlasting onderzoeken om vervolgens te achterhalen welke organen deze enzymen aanmaken. Dit zijn belangrijke bevindingen om dierwelzijn en -voeding te begrijpen. Daarnaast nemen we deze resultaten mee naar vervolgonderzoek dat zich richt op de mens”, sluit Wendy af.