Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting
Tickets WeekendDeal: Tot € 7,- korting

Soortbehoud

Wij laten graag zien hoe bijzonder alle dieren zijn en dat het belangrijk is zuinig met hen en hun oorspronkelijke leefomgeving om te gaan. Dit doen wij samen met andere dierentuinen die horen bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD).

Samen

Alleen met elkaar kunnen wij bedreigde diersoorten helpen. Het is daarom heel waardevol dat jonge kinderen al leren hoe belangrijk het is om goed met de natuur om te gaan. Naast de jacht op bepaalde dieren is vooral het verdwijnen van leefgebieden een grote bedreiging. Wij hopen iedereen te laten ontdekken hoe mooi, bijzonder en belangrijk dieren zijn, zodat we ons samen in kunnen zetten voor de natuur.

Dierentuinen onderling werken ook samen om goed voor de dieren te kunnen zorgen. De veertien Nederlandse kwaliteitsdierentuinen vormen samen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). Binnen Europa zijn wij weer met elkaar aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dat maakt samen zo’n 345 dierentuinen in 41 landen.

Jonge dieren in de dierentuin

Binnen de EAZA zijn speciale soortbehoudprogramma’s voor bedreigde dieren opgericht. Hier wordt goed bijgehouden waar de dieren uit de dierentuin vandaan komen, wie hun familie is en alle andere informatie die belangrijk is voor de gezondheid van de dieren. Dit alles doen wij om een gezonde dierenpopulatie binnen dierentuinen in Europa te behouden. Alle nieuwe dieren in ons dierenpark, zijn namelijk in ons eigen park of in een andere dierentuin geboren. Wij krijgen geen dieren uit het wild. Enige uitzondering hierop zijn een aantal van onze vale gieren, die opvang nodig hadden omdat zij helaas het slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Onze groenwangamazones komen ook niet altijd uit een andere dierentuin. Deze vogels worden soms door de overheid in beslag genomen en ons wordt dan om hulp gevraagd om de dieren op te vangen.

Iedere dierentuin heeft een aantal soortbehoudprogramma’s in zijn beheer. DierenPark Amersfoort coördineert bijvoorbeeld het European Endangered Species Program (EEP) voor de groenwangamazone. Ook zijn wij de trotse eigenaar van het stamboek EAZA Ex-situ Programma (EEP) van de gevlekte hyena.

Bedreigde dieren uitzetten in het wild

Het is op dit moment bijna niet mogelijk om dieren die in dierentuinen zijn geboren, uit te plaatsen in het wild. Ten eerste weten veel dieren niet zomaar hoe zij zichzelf alleen moeten redden en daarnaast is de situatie in het wild vaak ook niet veilig voor de bedreigde diersoorten. Wij hebben wel een aantal gieren kunnen uitzetten in het Balkan-gebied, maar hier gaat een uitgebreid programma om te wennen aan vooraf en daarnaast blijft dit een uitzondering.

Wildlife Fund

DierenPark Amersfoort heeft in 2003 het Wildlife Fund opgericht. Het fonds ondersteunt projecten, die de soortgenoten van onze dieren in het wild kunnen helpen. De projecten richten zich op natuurbescherming en soortbehoud. Daarnaast zijn wij begaan met de Aziatische olifant via de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation. Help je mee? Zamel oude cartridges en mobieltjes in voor de dieren in het wild of steun onze projecten met een financiële bijdrage.