Vogelgriep

Er is opnieuw vogelgriep geconstateerd in Nederland. Om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan, heeft het ministerie van Landbouw landelijke maatregelen getroffen. Dit betekent dat de vogels die behoren tot de risicogroep voorlopig niet in contact mogen komen met wilde vogels. De maatregelen die zijn opgesteld, zijn ook van toepassing voor DierenPark Amersfoort. Dit betekent dat een aantal volières tijdelijk niet toegankelijk zijn voor bezoekers en een aantal vogels binnen blijven en niet zichtbaar zijn. Bezoekers mogen wel langs de verblijven lopen.

De helmparelhoenders, pauwen en de ooievaar zijn binnen geplaatst en daarom niet zichtbaar voor bezoekers. Daarnaast zijn de kaalkopibisvolière en Snavelrijk gesloten, dat betekent dat de vale gieren, maraboes, kroeskoppelikanen, nimmerzatten en zwarte ibissen alleen zichtbaar zijn vanaf een inkijk. De kippen, vogels aan de vogellaan, flamingo’s, Japanse kraanvogels en ganzen blijven in hun buitenverblijf. Zo blijven deze vogelsoorten zichtbaar voor bezoekers.

Voor de wevervogels, pinguïns, kraanvogels en de parkieten verandert de situatie niet, aangezien deze vogels niet tot de risicogroep behoren.

Deze situatie blijft van kracht zolang de maatregelen vanuit het ministerie van Landbouw gelden.

....
Park gesloten